ξύλα πέτρες και τσαλιά καμμένα, ήτοι σκίτσα, σκέψεις και σχόλια του Νικόλα

16 Αυγ 2010

το εύδρομον Πασόκ

Θρασύτατη επίθεσις εχθές, την 8ην πρωινήν, κατά τον εορτασμόν της Μεγαλόχαρης, είς την Πάρον.

Η Μεγαλόχαρις της Πάρου, όπου και η άνανδρος επίθεσις

Υποβρύχιον αγνώστου ταυτότητος πλησίασεν τον λιμένα της Πάρου και έβαλλε τρεις τορπίλλας εναντίον του καταδρομικού «Πασόκ», το οποίον, μετά πλήρους σημαιοστολισμού, συμμετείχε εκ μέρους της Τρόικας εις τον εορτασμόν. Το εύδρομον Πασόκ, εις το οποίον επέβαινον αρκετά μέλη του υπουργικού συμβουλίου και λοιποί λουόμενοι πασοκοπαραθερισταί, εβιθύσθη αύτανδρον, πλησίον του λιμενοβραχίονος, αφού ηκούσθησαν σφοδραί εκρήξεις εις τα αμπάρια, την γέφυραν και τα ιδιαίτερα καμαρίνια του υφυπουργού δημοσίας τάξεως Παγκάλου.

Το εύδρομον Πασόκ εις παλαιότερην φωτογραφίαν, ενώ βάλλει εναντίον μισθωτών και συνταξιούχων.

Η εθνική κυβέρνησις της Τρόικας, δια του ημικαθυστερημένου εκπροσώπου τύπου της, Γεωργίου Παπανδρέου Β', εξεδήλωσεν τον αποτροπιασμόν της δια το άνανδρον έγκλημα και ετοιμάζεται στρατιωτικώς δια να αντιμετωπίσει οιανδήποτε εχθρικήν επιβουλήν εναντίον του καθεστώτος. Κατόπιν των πρώτων εχθροπραξιών, είς τα βορειοηπειρωτικά βουνά, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις εξετέλεσαν έναν εισβολέαν, η κυβέρνησις ετοιμάζει γενικήν επιστράτευσιν των πασοκομεταναστών, ίνα ριφθώσιν είς τας σκληράς εκλογικάς επιχειρήσεις του προσεχούς Νοεμβρίου.


Φωτογραφία επιτυχημένου μετανάστου, την οποίαν εξετύπωσεν είς αφίσας το Υπουργείον Διαφωτίσεως, ίνα προπαγανδίσει την επιστράτευσιν των απρόθυμων πασοκομεταναστών.

Η κυβέρνησις της Τρόικας δηλοί αποφασισμένη να υπερασπισθεί το καθεστώς και να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του με κάθε τίμημα. Ήδη απηύθυνε έκκλησιν είς τους Συμμάχους της εις το Λονδίνον, την Βασιγκτώνα και την Άγκυραν, όπως βοηθήσωσι τας κρισήμους ταύτας ώρας. Υπό τον φόβον νέων επιθέσεων, το εύδρομον Λάος και το εύδρομον Ντόρα αποσύρονται από τας εκλογάς είς τον ναύσταθμον, δια να συντηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου εις μελλοντικάς επιχειρήσεις.

Νεώτερα προσεχώς.

Εφημερίδα Ένωσις, Σεπτέμβριος 2010

3 σχόλια:

  1. Μας άφησε χρόνους κι ο Ιωαννίδης... σε τί να ελπίζει πια κανείς... :-)

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ψυχραιμία! όσο ζει ο Λιακό και ο... γέροντας υπάρχει ελπίς!

    ο καιρός γαρ εγγύς!

    ΑπάντησηΔιαγραφή